ឆ្នាំ​២០២២ កម្មករនិយោជិត បានការឈប់​សម្រាកចំនួន ២១ថ្ងៃ ដោយមានប្រាក់​ឈ្នួល

0
15

ភ្នំពេញ​៖ ក្រសួង​ការងារ និងបណ្តុះបណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈ បានចេញ​ប្រកាស ស្តីពី​ការឈប់​បុណ្យ ដែលមាន​ប្រាក់​ឈ្នួល ប្រចាំឆ្នាំ ២០២២ របស់​កម្មក និយោជិត នៃ​រោងចក្រ សហគ្រាស​ទាំងអស់ នៅ​ឆ្នាំ​២០២២ ខាងមុខ​។​

យោងតាម​សេចក្តីប្រកាសរបស់ ក្រសួង​ការងារ នៅ​ថ្ងៃទី​២៧ ខែតុលា ឆ្នាំ​២០២១ បានបញ្ជាក់​ថា ចំពោះ​ថ្ងៃ​ឈប់សម្រាក​បុណ្យ ដែលមាន​ប្រាក់​ឈ្នួល​នេះ សរុប​មាន​ចំនួន ២១ថ្ងៃ​ហើយ ក្នុងនេះសម្រាប់​បុណ្យ​សំខាន់ៗ មាន​ចំនួន ១៥ ថ្ងៃ៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here