រកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដថ្មី ៨៥នាក់ ជាសះស្បើយ ៩៤នាក់ និងស្លាប់ ៧នាក់ (មិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង ៥នាក់)

0
5

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here