កម្ពុជានឹងបន្តមានភ្លៀងធ្លាក់ លាយឡំជាមួយផ្គរ រន្ទះ

0
8

ភ្នំពញ៖ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានចេញសេចក្ដីជូនដំណឹងមួយដោយបានបញ្ជាក់ថា ចាប់ពីថ្ងៃទី១០-១៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ កម្ពុជានឹងបន្តមានភ្លៀងធ្លាក់ លាយឡំជាមួយផ្គរ រន្ទះ។

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here