រដ្ឋបាលជលផល បិទការធ្វើនេសាទអូសគ្រំក្រទ្បាហូល ក្នុងដែននេសាទសមុទ្រកម្ពុជា ក្នុងរដូវពងកូន

0
10

ភ្នំពេញ៖ រដ្ឋបាលជលផល បានចេញសេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការបិទការធ្វើនេសាទអូសគ្រំក្រទ្បាហូល ក្នុងដែននេសាទសមុទ្រកម្ពុជា ក្នុងរដូវពងកូន ចាប់ពីថ្ងៃទី១ ខែកញ្ញា ដល់ ថ្ងៃទី៣១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២។

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here