សាំងធម្មតាតម្លៃ ៤៧០០រៀល ក្នុង១លីត្រ ខណៈម៉ាស៊ូត ៥៥០០រៀល ក្នុង១លីត្រ

0
7

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងពាណីជ្ជកម្មបានចេញសេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពី តម្លៃលក់រាយប្រេងសាំងនៅតាមស្ថានីយ៍ ដោយបានបញ្ជាក់ថា ចាប់ពីថ្ងៃទី១-១០ កញ្ញា សាំងធម្មតាតម្លៃ ៤៧០០រៀល ក្នុង១លីត្រ ខណៈម៉ាស៊ូត ៥៥០០រៀល ក្នុង១លីត្រ។

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here