សេចក្ដីប្រកាសរួម រវាងកម្ពុជា និងចិន

0
23

ភ្នំពេញ៖ សេចក្ដីប្រកាសរួម រវាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា និងរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន។

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here