មកដឹងពីវិធីសាស្ត្រការពារទំព័រហ្វេសប៊ុក ពីការហេគឃ័រ

0
5

ភ្នំពេញ៖ អ្នកជំនាញបានប្រាប់ដល់អ្នកគ្រប់គ្រងទំព័រហ្វេសប៊ុកនីមួយៗមានការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការថែរក្សាសុវត្ថិភាពទំព័រហ្វេសប៊ុករបស់ខ្លួនដូចខាងក្រោម៖

១. រាល់គណនីដែលប្រើប្រាស់ជាមួយទំព័រហ្វេសប៊ុក សូមប្រើប្រាស់ ​2FA ជាដាច់ខាត និងមានពាក្យសម្ងាត់ដែលខ្លាំង ​(១២ តួអក្សរឡើងទៅ – អក្សរតូច ធំ លេខ និងនិម្មិត្តសញ្ញាបញ្ចូលគ្នា)

២. ដកគណនីដែលមិនចាំចាប់ចេញពីទំព័រហ្វេសប៊ុក ឬទំលាក់ត្រឹម ​Editor (មិនមែន Administrator)

៣. សូមចូលមើលជារៀងរាល់ថ្ងៃ ចំនួនសមាជិក ​Admins ឬ Editors ដោយសារតែហេគឃ័រអាចនៅសំងំជាច្រើនថ្ងៃ មុននឹងមានលទ្ធភាពលួចទំព័រហ្វេសប៊ុកយើងបាន។ បើពិនិត្យឃើញមានឈ្មោះចំឡែក សូមធ្វើការដកចេញភ្លាមតែម្តង!

សុវត្ថិភាពដែលខ្លាំងគឺស្ថិតនៅត្រង់ចំនុចដែលខ្សោយសូមជួយធ្វើឱ្យបានគ្រប់ៗគ្នាដើម្បីសុវត្ថិភាពរួមគ្នា៕

ប្រភព៖ CyberCambodia

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here