វិធានការ៤ចំណុច សម្រាប់គ្រឹះស្ថានសិក្សា ដែលមានការពាក់ព័ន្ធ នឹងដំណើរទស្សនកិច្ច ផ្លូវការ​របស់គណៈប្រតិភូហុងគ្រី

0
9

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងអប់រំ យុវជននិងកីឡា នៅថ្ងៃទី៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០នេះ បានចេញប្រកាសព័ត៌មានមួយ​ស្ដីអំពី វិធានការ សម្រាប់គ្រឹះស្ថានសិក្សា ​ដែលមានបុគ្កលិក​ឬ សិស្សានុសិស្ស​មានការពាក់ព័ន្ធនឹង​ដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការ​របស់​គណៈប្រតិភូប្រទេសហុងគ្រី នៅប្រទេសកម្ពុជា។

ខ្លឹមសារទាំងស្រុង មានដូចខាងក្រោម៖

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here