វិធានការទប់ស្កាត់ ការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ នៅតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សា ក្នុងខេត្ត ដែលមានការពាក់ព័ន្ធនឹងព្រឹត្តិការណ៍ ៣ វិច្ឆិកា

0
10

ភ្នំពេញ៖ ដើម្បីចៀសវាងការឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ចូលក្នុងសាលារៀន និងរីករាលដាលក្នុងសហគមន៍ ក្រោយព្រឹត្តិការណ៍ ៣ វិច្ឆិកា ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡាសូមស្នើដល់ខេត្ត ដែលមានការពាក់ព័ន្ធ អនុវត្តតាមអ្វីដែលមានចែងក្នុងលិខិត ។

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here