អគ្គិសនីកម្ពុជាចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ អគ្គីសនីជាបណ្ដោះអាសន្ន ចេញពីអនុស្ថានីយអគ្គិសនីពោធិ៍សាត់ និងបាត់ដំបង ដើម្បីធ្វើការថែទាំជួសជុលប្រចាំឆ្នាំ២០២០

0
9

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here