កូវីដ១៩៖ ក្រសួង តម្រូវឲ្យភ្ញៀវជាតិ និងអន្ដរជាតិ គោរពតាមលក្ខខណ្ឌមួយចំនួន មុនចូលគាល់ព្រះមហាក្សត្រ ឬជួបថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលៗ

0
11

ភ្នំពេញ៖ ដេីម្បីបង្ការ និងទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ១៩ ក្រសួងសុខាភិបាល បានសម្រេចតម្រូវឲ្យភ្ញៀវជាតិ និងអន្តរជាតិ ដែលមានបំណងចូលគាល់ ព្រះមហាក្សត្រ និងសម្តេចម៉ែ ក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលៗ គោរពតាមការណែនាំ និងលក្ខខណ្ឌសំខាន់ៗមួយចំនួន។

ខាងក្រោមនេះជាខ្លឹមសារ សេចក្ដីណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល៖

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here