គ្រឿងញៀនបំផ្លាញអនាគតអ្នក! ថ្ងៃទី២៥ វិច្ឆិកា បង្ក្រាបគ្រឿងញៀនទូទាំងប្រទេស៣៩ករណី ឃាត់ខ្លួន៤៤នាក់

0
5

ភ្នំពេញ៖ ជនសង្ស័យចំនួន៤៤នាក់ (ស្រី២នាក់) ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនក្នុងប្រតិបត្តិការប្រតិបត្តិការបង្ក្រាទបទល្មើស គ្រឿងញៀន ចំនួន៣៩ករណី ទូទាំងប្រទេសនៅថ្ងៃទី២៤ ខែវិច្ឆិកានេះ។ ក្នុងចំណោមជនសង្ស័យទាំង៧៤នាក់ មានមុខសញ្ញា ជួញដូរគ្រឿងញៀន ចំនួន១៤នាក់ (ស្រី០១នាក់) និងប្រើប្រាស់ ៣០នាក់ (ស្រី០នាក់) ។

វត្ថុតាងដែលចាប់យកសរុបក្នុងថ្ងៃទី២៥ ខែវិច្ឆិការួមមាន ៖ -មេតំហ្វេតាមីន(Ice) = ២៧៣,១២ក្រាម និង៣កញ្ចប់តូច។

លទ្ធផលខាងលើ ៩អង្គភាពបានចូលរួមបង្ក្រាប៖

នគរបាលជាតិ : ៩អង្គភាព
១ / មន្ទីរ ៖ ជួញដូរ ១ករណី ឃាត់ ២នាក់ ប្រើប្រាស់ ២ករណី ឃាត់ ២នាក់ ចាប់យកice ៤៤,០ក្រាម។

២ / បាត់ដំបង ៖ ជួញដូរ ១ករណី ឃាត់ ២នាក់ ប្រើប្រាស់ ៥ករណី ឃាត់ ១២នាក់ ចាប់យកice ០,៣១ក្រាម។

៣ / កំពង់ចាម ៖ ប្រើប្រាស់ ១ករណី ឃាត់ ៥នាក់។

៤ / កំពត ៖ ជួញដូរ ១ករណី ឃាត់ ១នាក់ ចាប់យកice ៤,៤៦ក្រាម។

៥ / កណ្ដាល ៖ ប្រើប្រាស់ ៣ករណី ឃាត់ ៣នាក់ ចាប់យកIce ៣កញ្ចប់តូច។

៦ / ពោធ៍សាត់៖ ជួញដូរ ១ករណី ឃាត់ ១នាក់ ចាប់យកice ២៧,០ក្រាម។

៧ / សៀមរាប ៖ ប្រើប្រាស់ ១ករណី ឃាត់ ៦នាក់។

៨ / ព្រះសីហនុ ៖ ជួញដូរ ១ករណី ឃាត់ ២នាក់ ប្រើប្រាស់ ១ករណី ឃាត់ ២នាក់ ចាប់យកice ០,២៤ក្រាម។

៩ / ស្វាយរៀង ៖ ជួញដូរ ១ករណី ឃាត់ ៦នាក់ ចាប់យកice ១៩៧,០១ក្រាម៕

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here