បុគ្គលិកណាហ្គា ១០០០នាក់ ធ្វើការតវ៉ាអោយក្រុមទទួលយក​ប្រធាន​សហជីពម្នាក់ ឈ្មោះ ឈឹ​ម ស៊ី​ថរ នឹង..

0
152

ភ្នំពេញ​៖ នៅ​ថ្ងៃ​ទី​៩ ខែមករា ឆ្នាំ​២០២០ មានការ​ផ្ទុះ​ឡើង​នៅ​ការ​តវ៉ា​មួយ​របស់​បុគ្គលិក​ក្រុមហ៊ុន​កាស៊ីណូ ណា​ហ្គា វើ​ល​ដ៍ (Naga World) ប្រមាណ​១០០០​នាក់ ដោយ​ទាមទារ​អោយ​ក្រុមហ៊ុន​ទទួលយក​ប្រធាន​សហជីព ម្នាក់ ឈ្មោះ ឈឹ​ម ស៊ី​ថរ ចូល​ធ្វើការ​វិញ​ដោយ​ឥត​លក្ខខណ្ឌ​។ អនុញ្ញាត​ឲ្យ​កម្មករ​ឈប់​សម្រាក​តាម គោលការណ៍​ស្ម័គ្រចិត្ត​នៅ​ថ្ងៃ​បុណ្យ​ជាតិ​, បញ្ឈប់​ប្រធាន​ប្រតិបត្តិការ​ផ្នែក​កាស៊ីណូ​ជា​ជនបរទេស​ម្នាក់ និង​ដំឡើង​ប្រាក់​ឈ្នួល​៣០០​ដុល្លារ សម្រាប់​បុគ្គលិក​ផ្នែក​សណ្ឋាគារ និង​៥០០​ដុល្លារ​សម្រាប់ បុគ្គលិក​ផ្នែក​កាស៊ីណូ​ជាដើម​៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here