បិទសាលារៀនអន្តរទ្វីបអាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ ជាបណ្ដោះអាសន្ន

0
7

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡាបានសម្រចបិទសាលារៀនអន្តរទ្វីបអាមេរិកាំង សាខាចាក់អង្រែ ជាបណ្ដោះអាសន្នរយ:ពេល២សប្ដាហ៍ដើម្បីទប់ស្កាត់ ការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ១៩ចូលក្នុងសហគមន៍ ក្រោយសាលានេះមានសិស្សពាក់ព័ន្ធជាមួយអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩។

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here