តើ​ពិន្ទុ​​ប៉ុន្មាន​ត្រូវ ​បាន​​កំណត់​​ឱ្យ​​ជាប់​ សម្រាប់​​ការ​ប្រឡង​សញ្ញាបត្រ​មធ្យម​សិក្សា​ទុតិយភូមិ?

0
6

ក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡា បានកំណត់ពិន្ទុ
សម្រាប់​​ការ​ប្រឡង​សញ្ញាបត្រ​មធ្យម​សិក្សា​ទុតិយភូមិដូចខាងក្រោម:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here