ក្រសួងអប់រំ បិទសាលារៀនឯកជនទូទាំងប្រទេស ២សប្ដាហ៍ជាបណ្ដោះអាសន្ន លើកលែងថ្នាក់ទី១២

0
6

ភ្នំពេញ៖ ដើម្បីចៀសវាងការឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ចូលក្នុងសាលារៀន និងរាលដាលក្នុងសហគមន៍ ក្រសួងអប់រំសម្រេចបិទសាលារៀនឯកជនទាំងអស់ ជាបណ្ដោះអាសន្នរយៈពេល ២សប្ដាហ៍ គិតចាប់ពីថ្ងៃទី២៩ តទៅ លើកលែងថ្នាក់ទី១២ត្រូវរៀនធម្មតា ដើម្បីត្រៀមប្រឡងបាក់ឌុប។

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here