រកឃើញ អ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ ចំនួន៨នាក់បន្ថែមទៀត ពាក់ព័ន្ធព្រឹត្តិការណ៍ សហគមន៍២៨ វិច្ឆិកា

0
6

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាលនៅព្រឹកថ្ងៃទី៣០ វិច្ឆិកានេះបានប្រកាសពី លទ្ធផលធ្វើតេស្ត អ្នកពាក់ព័ន្ធព្រឹត្តិការណ៍ សហគមន៍២៨វិច្ឆិកា ដោយបានរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ ចំនួន៨នាក់បន្ថែមទៀត ធ្វើឲ្យចំនួនអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍២៨វិច្ឆិកា កើនឡើងដល់១៤នាក់ និងមិនមានអ្នក ជាសះស្បេីយឡើយ។

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here