ពីថ្ងៃ១-១៥ ធ្នូ សាំងធម្មតា តម្លៃ៣០០០រៀល ក្នុង១លីត្រ ខណៈម៉ាស៊ូត តម្លៃ២៧៥០រៀល ក្នុង១លីត្រ

0
6

ភ្នំពេញ៖ យោងតាមតម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធន:ថ្មី របស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានឲ្យដឹងថា ចាប់ពីថ្ងៃទី១ ដល់ថ្ងៃទី១៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ ប្រេងសាំងធម្មតាមានតម្លៃ ៣០០០រៀល ក្នុងមួយលីត្រ ខណ:ប្រេងម៉ាស៊ូត ២៧៥០រៀល ក្នុងមួយលីត្រ។

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here