ប្រកាសបន្ទាន់​!​ ដោយសារ ប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ​ ១១៥​រអាករអួល​ សូមទាក់ទងលេខទូរសព្ទផ្ទាល់ខ្លួន២០ខ្សែនេះ ជាបណ្តោះអាសន្ន​

0
10

ភ្នំពេញ​៖ នាយកដ្ឋាន​ប្រយុទ្ធ​នឹង​ជំងឺ​ឆ្លង​នៅថ្ងៃទី​១ ធ្នូ​នេះបានដាក់ឱ្យទាក់ទងលេខទូរសព្ទផ្ទាល់ខ្លួន២០ខ្សែជាបណ្តោះអាសន្ន​ដោយសារលេខ១១៥មានបញ្ហារអាករអួល។​

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here