សាលាបង្រៀនបើកបរ និងប្រឡងយកបណ្ណបើកបរ យានយន្តទាំងអស់ ត្រូវផ្អាកដំណើរការ រយៈពេល ១៥ថ្ងៃ

0
6

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន នៅថ្ងៃទី២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០នេះ បានចេញសេចក្ដីជូនដំណឹងមួយ ស្ដីអំពីការផ្អាកដំណើរការបណ្តុះបណ្តាល នៅតាមសាលាបង្រៀនបើកបរយានយន្ត និងប្រឡងយកបណ្ណបើកបរយានយន្ត រយ:ពេល ១៥ថ្ងៃ ដោយអនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី០១ ខែធ្នូ តទៅ។

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here