ក្រសួងសុខាភិបាល អនុញ្ញាតឲ្យ បើកធនាគារកាណាឌីយ៉ា ឡើងវិញនៅថ្ងៃទី៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០

0
11

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល នៅថ្ងៃទី៧ ខែធ្នូនេះ បានចេញលិខិតមួយជម្រាបដល់លោកឧកញ៉ា ពុង ឃាវសែ អនុញ្ញាតឲ្យបើក ធនាគារកាណាឌីយ៉ាឡើងវិញ នៅថ្ងៃទី៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០។

វិមានកាណាឌីយ៉ា ត្រូវបានបិទកាល ពីថ្ងៃទី៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ បន្ទាប់ពីរកឃើញបុគ្គលិកមានវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ-១៩៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here