តម្លៃប្រេងសាំង បន្តឡើងថ្លៃបន្តិចទៀត ចាប់ពី ថ្ងៃទី ១៦ ដល់ចុងខែធ្នូនេះ

0
4

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានចេញសេចក្ដីជូនដំណឹង មួយស្ដីពីតម្លៃលក់ប្រេងឥន្ធន: ចាប់ពីថ្ងៃទី១៦ ដល់ ៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២០ ដោយតម្លៃប្រេងសាំងធម្មតា តម្លៃ ៣១៥០រៀល ឡើងថ្លៃ ១៥០រៀល បើធៀបពីថ្ងៃទី១ ដល់ ១៥ ធ្នូ ២០២០ និងប្រេងម៉ាស៊ូត តម្លៃ ២៨៥០រៀល ឡើងថ្លៃ ១០០រៀល បើធៀបពីថ្ងៃទីទី១ដល់ ១៥ ធ្នូ ២០២០៕

ខាងក្រោមនេះជាសេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here