សាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង ប្តូរឈ្មោះ ទៅជាសាកលវិទ្យាល័យជាតិបាត់ដំបង

0
13

ភ្នំពេញ៖ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជា បានចេញអនុក្រឹត្យ សម្រេចប្ដូរឈ្មោះ សាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង ទៅជាសាកលវិទ្យា ល័យជាតិបាត់ដំបងវិញ ដែលសរសេរអក្សរកាត់ថា ស.ជ.ប.ដ. និងសរសេរជាភាសាអង់គ្លេស National University of Battambang និងសរសេរជាអក្សរកាត់ថា “NUBB”។

ខាងក្រោមនេះជាអនុក្រឹត្យរបស់ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន៖

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here