មក​ដឹង​ស្ថានភាព​គុណភាព​ខ្យល់ នៅ​តាម​បណ្តាល​ខេត្ត​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា

0
129

ភ្នំពេញ​៖ នៅ​ថ្ងៃ​២៤ ខែមករា ឆ្នាំ​២០២០​នេះ ក្រសួងបរិស្ថាន បាន​ចេញ​នៅ​សេចក្តីជូនដំណឹង​មួយ​អំពី​ស្ថានភាព​គុណភាព ខ្យល់​នៅ​តាម​បណ្តា​ខេត្ត​មួយ​ចំនួន​ដូច​ខាងក្រោម​៖

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here