រួសរាន់​ឡើង!​ ក្រសួងទេសចរណ៍ នឹងបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលភាសាចិន ដោយឥតគិតថ្លៃតាមអនឡាញ

0
5

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងទេសចរណ៍ នឹងបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលភាសាចិនកម្រិតមូលដ្ឋាន ក្នុងវិស័យទេសចរណ៍ដោយឥតគិតថ្លៃតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ ដល់បុគ្គលិកបម្រើការងារក្នុងវិស័យទេសចរណ៍ យុវជន សិស្ស និស្សិត និងសាធារណជន ដែលមានបំណងអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពលើជំនាញនេះ។

យោងតាមសេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងទេសចរណ៍ នៅថ្ងៃទី២៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០នេះ បានឱ្យដឹងថា វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលខាងលើនឹងចាប់ផ្ដើមសិក្សាចាប់ពីថ្ងៃទី៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ តទៅ។

ចំពោះបុគ្គលិកបម្រើការងារក្នុងវិស័យទេសចរណ៍ យុវជន សិស្ស និស្សិត និងសាធារណជនដែលចាប់អារម្មណ៍ចំពោះវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះ អាចចុះឈ្មោះចូលរួមសិក្សាតាមរយៈអាសយដ្ឋានគេហទំព័រhttps://www.tptd.org ឬតាមរយៈស្កេនOR C.ode។

ខាងក្រោមនេះជាខ្លឹមសារលម្អិត ក្នុងសេចក្ដី ជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងទេសចរណ៍៖

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here