ក្រសួងសាធារណការ ដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់លេខទូរសព្ទ HOTLINE 1275 សម្រាប់ដោះស្រាយសំណូមពរ របស់ពលរដ្ឋពាក់ព័ន្ធសេវាសាធារណៈ

0
7

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់លេខទូរសព្ទ HOTLINE 1275 ជំនួសលេខទូរសព្ទ 085 92 90 90 /015 92 90 90 /067 92 90 90 សម្រាប់ឆ្លើយតបសំណួរ និងសំណូមពរ ពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្តល់សេវាសាធារណ: ចាប់ពេលនេះតទៅ។

យោងតាមសេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់ ក្រសួងសាធារណការ ចេញផ្សាយនាពេលថ្មីៗនេះ បានឲ្យដឹងថា «បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអាចសាកសួរព័ត៌មាន ដោះស្រាយបញ្ហា សុំជំនួយបច្ចេកទេស និងប្រឹក្សាយោបល់ជុំវិញសេវាសាធារណ: តាមរយ:លេខទូរសព្ទ HOTLINE 1275 របស់មណ្ឌលប្រឹក្សាយោបល់លើ សេវាសាធារណ: ដោយឥតគិតថ្លៃ រៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការ»៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here