ជូនដំណឹង ! កម្ពុជា នឹងបន្តចុះត្រជាក់ រហូតដល់ថ្ងៃទី១៩ មករា

0
9

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម នៅថ្ងៃទី១២ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានចេញសេចក្ដីជូនដំណឹងមួយ ស្ដីអំពីស្ថានភាពធាតុអាកាស ចាប់ពីថ្ងៃទី១៣ រហូតដល់ថ្ងៃទី១៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១។

តាមរយ:សេចក្ដីជូនដំណឹងនេះ ក្រសួងបញ្ជាក់ថា ទ្រនុងសម្ពាធខ្ពស់ពីភាគខាងជើង បាននឹងកំពុងធ្លាក់ចុះមកក្រោម គូបផ្សំជាមួយនិងខ្យល់មូសុងឦសានខ្លាំង។
នៅថ្ងៃ១៣-១៥ ខែមករា ខ្យល់មូសុងឦសានបក់ខ្លាំង ។
នៅថ្ងៃទី១៦-១៩ ខែមករា ខ្យល់មូសុងឦសានថមថយមកក្នុងកម្រិតពីមធ្យម ទៅបង្គួរ។

ស្ថានភាពបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យ ៖
១៖ បណ្តាខេត្តនៅតំបន់វាលទំនាបកណ្តាល ៖
* នៅថ្ងៃទី១៣-១៤ ខែមករា ៖
* សីតុណ្ហភាពអប្បបរមា មានពី ១៣-១៦ °C
* សីតុណ្ហភាពអតិបរមា មានពី ២៣-២៦ °C
នៅថ្ងៃទី១៥-១៩ ខែមករា សីតុណ្ហភាពអប្បបរមា មានពី ១៨-២១ °C និងសីតុណ្ហភាពអតិបរមាមានពី ២៧-៣០ °C ។

២៖ បណ្តាខេត្ត ជាប់ជួរភ្នំដងរែក និងខ្ពង់រាបឦសាន ៖
* នៅថ្ងៃទី១៣-១៤ ខែមករា ៖
* សីតុណ្ហភាពអប្បបរមា មានពី ១១-១៤ °C
* សីតុណ្ហភាពអតិបរមា មានពី ២៣-២៦ °Cនៅថ្ងៃទី១៥-១៩ ខែមករា សីតុណ្ហភាពអប្បបរមា មានពី ១៦-១៩ °C និងសីតុណ្ហភាពអតិបរមាមានពី២៧-៣០ °C។

៣៖ តំបន់មាត់សមុទ្រ ៖
* នៅថ្ងៃទី១៣-១៤ ខែមករា ៖
* សីតុណ្ហភាពអប្បបរមា មានពី ២២-២៤ °C
* សីតុណ្ហភាពអតិបរមា មានពី ២៩-៣១ °C
នៅលើផ្ទៃសមុទ្រមានខ្យល់ និងរលកសមុទ្រខ្ពស់ៗ នៅថ្ងៃទី១២ ខែមករា។
នៅថ្ងៃទី១៥-១៩ ខែមករា សីតុណ្ហភាពអប្បបរមា មានពី ១៩-២២ °C និងសីតុណ្ហភាពអតិបរមាមានពី      ២៧-៣០ °C។

ជាមួយគ្នានេះ ក្រសួងបានអំពាវនាវ ដល់ប្រជាពលរដ្ឋ និងជាពិសេសវីរ:កងទ័ព រស់នៅ និងឈរជើងនៅ តំបន់ជួរភ្នំដងរែក និងខ្ពង់រាបភាគឦសាន សូមបន្តបង្កើនយកចិត្តទុកដាក់ថែរក្សា សុខភាព ចំពោះ          ធាតុអាកាស ដែលបន្តត្រជាក់ នៅតំបន់នោះ៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here