ត្រៀម​ៗ តំបន់​មួយ​ចំនួន​ប្រហែល​អត់​មាន​អគ្គិសនី​ប្រើ​មួយ​រយៈ​ព្រោះ…

0
342

ភ្នំពេញ​៖ នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២៩ ខែមករា ឆ្នាំ​២០២០​នេះ អគ្គិសនី​កម្ពុជា​បាន​ចេញ​សេចក្តីជូនដំណឹង​អំពី​ការ ការ​អនុវត្ត​ការងារ​ក្នុង​ការ​ជួសជុល ផ្លាស់​ប្តូរ តម្លើង​បរិក្ខារ​នានា និង​រុះរើ​គន្លង​ខ្សែបណ្តាញ​អគ្គិសនី ចន្លោះ​ថ្ងៃ​ទី​៣០ ខែមករា ដល់​ថ្ងៃ​ទី​០២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០២០៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here