ម៉ាឡេស៊ី ដាក់ប្រទេស ក្នុងគ្រាអាសន្ន រហូតដល់ថ្ងៃទី១ ខែសីហា

0
17

ភ្នំពេញ៖ ស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំម៉ាឡេស៊ី នៅថ្ងៃទី១២ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានចេញសេចក្ដីជូនដំណឹង      មួយបញ្ជាក់ ថា រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ី បានសម្រេចប្រកាសដាក់ប្រទេសក្នុងគ្រាអាសន្ន រហូតដល់ថ្ងៃទី១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១។

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here