ឧទ្យានជាតិវើនសៃសៀមប៉ាង ជាទីកន្លែងតែមួយគត់អាចឃើញសត្វទោចថ្ពាល់លឿង

0
9

ភ្នំពេញ៖ ឧទ្យានជាតិវើនសៃសៀមប៉ាង ជាទីកន្លែងតែមួយគត់ ដែលអ្នកទេសចរណ៍អាចឃើញសត្វទោចថ្ពាល់លឿង ដែលជាប្រភេទរងគ្រោះជិតផុតពូជ។

យោងតាមក្រសួងបរិស្ថាន បាន ឲ្យ ដឹង ថា នៅឧទ្យានជាតិវើនសៃ-សៀមប៉ាង សហគមន៍តំបន់ការពារធម្មជាតិអូរកាសៀប បានទទួលការគាំទ្រពីមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តរតនគិរី និងដៃគូ កំពុងបង្កើតកញ្ចប់ទេសចរណ៍សត្វទោច ដើម្បីបង្កើនការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិ និងការលើកកម្ពស់ជីវភាពសហគមន៍តាមរយៈទេសចរណ៍ធម្មជាតិ៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here