ការព្យាករអាកាសធាតុលេីកទី១ សម្រាប់រដូវប្រាំង (២០២០-២០២១) និងដេីមរដូវវស្សា ឆ្នាំ២០២១

0
5

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម នៅថ្ងៃទី១៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ បានចេញសេចក្តីជួនដំណឹងស្តីពីការព្យាករអាកាសធាតុលើកទី១ សម្រាប់រដូវប្រាំង (២០២០-២០២១) នឹងដើមរដូវវស្សា ឆ្នាំ២០២១។

ខាងក្រោមនេះជាសេចក្តិជួនដំណឹងរបស់ក្រសួងធនធានទឹក៖

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here