ក្រសួងមហាផ្ទៃ សម្រេចលុបឈ្មោះក្រុមហ៊ុន ផ្តល់សេវាសន្តិសុខឯកជនជាង ៣០ក្រុមហ៊ុន

0
5

ភ្នំពេញ៖ នៅថ្ងៃទី២៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១នេះ ក្រសួងមហាផ្ទៃ បានសម្រេចលុបឈ្មោះក្រុមហ៊ុន ផ្តល់សេវាសន្តិសុខឯកជនចំនួន ៣២ក្រុមហ៊ុន ដែលត្រូវបានប្រកាសក្ស័យធន និងពុំមានសកម្មភាពបម្រើសេវាកម្ម។

ឈ្មោះក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាសន្តិសុខឯកជនចំនួន ៣២ក្រុមហ៊ុន មានឈ្មោះដូចខាងក្រោម៖

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here