សាំងធម្មតាតម្លៃ៣,៤០០រៀល និងម៉ាស៊ូតតម្លៃ៣,០៥០រៀលក្នុង១លីត្រចាប់ពីថ្ងៃនេះ ដល់ពាក់កណ្ដាលខែកុម្ភៈ

0
8

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងថ្មីមួយ ស្តីពីការកំណត់ថ្លៃប្រេងឥន្ធនៈ ត្រូវលក់រាយតាមស្ថានីយចាប់ពីថ្ងៃនេះ ដល់ថ្ងៃទី១៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ ដោយសាំងធម្មតាត្រូវលក់តម្លៃ៣,៤០០រៀល ក្នុងមួយលីត្រ និងម៉ាស៊ូតលក់ក្នុងតម្លៃ ៣,០៥០រៀល ក្នុង១លីត្រ៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here