ឥទ្ធិពលខ្យល់ប្រ៊ីស បក់មកពីឈូងសមុទ្រថៃ នឹងធ្វើឲ្យបណ្ដាខេត្តមួយ ចំនួនរបស់កម្ពុជាមានភ្លៀងធ្លាក់

0
7

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយម នៅព្រឹកថ្ងៃទី២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១នេះ បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងមួយ ស្តីពី ស្ថានភាពធាតុអាកាស ចាប់ពីថ្ងៃទី៣-៩ កុម្ភៈដោយក្នុងនោះក្រសួងបានបញ្ជាក់ថាឥទ្ធិពលខ្យល់ប្រ៊ីសបក់មកពីឈូងសមុទ្រថៃនឹងធ្វើឲ្យបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនរបស់កម្ពុជាមានភ្លៀងធ្លាក់។

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here