កម្មវិធីមួយចំនួនមានដូចជា iCloud Drive របស់ក្រុមហ៊ុន Apple កំពុងតែមានបញ្ហា

0
4

នាយកដ្ឋានប្រឆាំងបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យា បានឲ្យដឹងថា បើតាមការផ្សព្វផ្សាយ តាមរយ:គេហទំព័ររបស់ក្រុមហ៊ុន Apple បានបង្ហាញថា មានអ្នកប្រើប្រាស់ខ្លះកំពុងតែមានបញ្ហា ជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយចំនួនមានដូចជា iCloud Drive, Notes, Photos និង iCloud Backup។

បញ្ហានេះបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីម៉ោងប្រហែល ១១យប់ម៉ោងនៅប្រទេសកម្ពុជា ហើយបច្ចុប្បន្នកម្មវិធីមួយចំនួន ត្រូវបានកែសម្រួលរួចហើយផងដែរ។

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត លោកអ្នកអាចចូលទៅគេហទំព័រ របស់ក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់តាមរយ: តំណភ្ជាប់ដូចខាងក្រោម៖ https://www.apple.com/support/systemstatus/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here