លោក ពេជ្រ ស្រស់! ក្នុងដំណាក់កាលកូវីដ រាស្រ្តនិងរដ្ឋត្រូវតែសាមគ្គីគ្នាជាធ្លុងមួយ

0
4

ភ្នំពេញ៖ លោក ពេជ្រ ស្រស់ ប្រធានគណបក្សយុវជនកម្ពុជា បានលើកឡើងថា
ក្នុងដំណាក់កាលកូវីដ១៩ រាស្រ្តនិងរដ្ឋត្រូវតែសាមគ្គីគ្នាឲ្យទៅជាធ្លុងមួយដើម្បីទប់ស្កាត់បើពុំនោះទេគឺរងគ្រោះទាំងអស់គ្នា។

តាមរយ:បណ្ដាញសង្គមហ្វេសប៊ុក នាថ្ងៃទី២៣ ខែកុម្ភ: ឆ្នាំ២០២១នេះ សោកពេជ្រ ស្រស់បានលើកឡើងយ៉ាងដូច្នេះថា” រដ្ឋទប់ស្កាត់ រាស្រ្តប្រតិបត្តិ ឈ្នះរោគ COVID-19
ស្ថិតនៅក្នុងកាល:ទេស:នេះ គឺរាស្រ្តនិងរដ្ឋត្រូវតែ សាមគ្គីគ្នាឲ្យទៅជាធ្លុងមួយដើម្បីទប់ស្កាត់មេរោគ COVID-19បើពុំនោះទេគឺរងគ្រោះទាំងអស់គ្នា”៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here