ប្រធានបក្សយុវជនកម្ពុជា៖ ក្នុងមួយឆាកជីវិតរបស់ខ្ញុំ គឺមិនឲ្យនរណាម្នាក់មកបង់ខាតដោយសារខ្ញុំឡើយ

0
5

ភ្នំពេញ៖ លោក ពេជ្រ ស្រស់ ប្រធានគណបក្សយុវជនកម្ពុជាបានថ្លែងថា ក្នុងមួយឆាកជីវិតរបស់លោកគឺ សុំតែភាពត្រឹមត្រូវប៉ុណ្ណោះហើយ ក៏មិនឲ្យនរណាម្នាក់មកបង់ខាតដោយសារលោកដែរ។

តាមរយ:បណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុក លោក ពេជ្រ ស្រស់ បានលើគលើងយ៉ាងដូច្នេះថា​” ក្នុងមួយឆាកជីវិតរបស់ខ្ញុំនេះគឺខ្ញុំសុំតែភាពត្រឹមត្រូវប៉ុណ្ណោះ ហើយខ្ញុំក៏មិនឲ្យនរណាម្នាក់មកបង់ខាតដោយសារខ្ញុំដែរ”។

លោក បន្ថែមថា ផឹកទឹកឲ្យស្គាល់ប្រភព ជ្រកម្លប់ឲ្យដឹងគុណអ្នកដាំ ហើយគ្មានអ្វីមានតម្លៃជាងការស្គាល់គុណចំពោះអ្នកជួយយើងទេបើមិនបានសងគុណគេទេ សូមកុំឲ្យទោសគេ បាប បុណ្យមានពិតមិនចាំដល់ជាតិក្រោយបានហុចផលនោះឡើយ៕

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here