ក្រសួងទេសចរណ៍សម្រេចបិទបណ្ដោះអាសន្នក្លឹបហាត់ប្រាណ នៅទូទាំងប្រទេស

0
3

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងទេសចរណ៍ បានបញ្ជាឲ្យផ្អាកអាជីវកម្មក្លឹបហាត់ប្រាណដើម្បីសុខភាពក្នុង និងក្រៅសណ្ឋាគារនៅទូទាំងប្រទេសឡើងវិញជាបណ្តោះអាសន្ន ចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងរហូតដល់មានការជូនដំណឹងជាថ្មី៕

ខាងក្រោមនេះជាលិខិតរបស់ក្រសួងទេសចរណ៍៖

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here