រាជរដ្ឋាភិបាល អនុញ្ញាតឱ្យរៀបចំចលនាប្រឡងប្រណាំងទីក្រុងស្អាតលើកទី៣

0
5

ភ្នំពេញ៖ តបតាមសំណើរបស់គណ:កម្មាធិការជាតិវាយតម្លៃទីក្រុងស្អាត រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានយល់ព្រមជាគោលការណ៍ឱ្យរៀបចំចលនាប្រឡងប្រណាំងទីក្រុងស្អាតលើកទី៣ (ឆ្នាំ២០២១-២០២៤) នាពេលខាងមុខនេះ។

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here